Kennschd dau dat Land Woù de Zitroùnen blejhn

Moselfränkische Reise-Erinnerungen

von rue

Kennschd dau dat Land
Woù de Zitroùnen blejhn
 
Woù se vu Weißmell pannini un spaghetti backen
Woù vier ´m  Äaßen dej schwotz Olive schmacken
 
Woù Vespas off der Stroaß rem foahren
Statt wej bei oas äan der Loft ze summen
Ed scheint e glecklich Land fier allegoaren
Woù jede sengt, Mann, Fraa un all zesummen
 
Wou de Weech aus ´m   Fenschder hängt
Woù käänen botzt un u kään Ordnung denkt
 
Äan soù ´nem Land kennd ma glecklich säan
Döö, woù de Zitronen blehn un zeidisch gäan
Woù säa off offener Stroaß de amore treiwen
Oh, lejwe Gott, döö kennd ma ejwisch bleiwen
 
 
rue