Liebe (VII - VIII)

von Fitzgerald Kusz

Foto © Frank BeckerLiebe
 
VII

du bisd su schäi
nebä diä kummí mä
su garschdi vuä
wäi deä fruusch
ausm märchn
hobb gimmä
aa enn kuss:
vielleichd glabbds ja

VIII

ä lila delefoonzelln
middn afferä gräinä Wiesn:
wennsd edz ned derbei Wärsd
ruferdi di oo


Fitzgerald Kusz