Kemmschde haut net, dann kemmschde muar!

von Rudolf Engel

Foto © Frank Becker
 
„Kemmschde haut net, dann kemmschde muar!“
Henn un häad säan mommoa döö:
Häad: „Dommel dich, un maach endlich vierun!“
Henn: „Un dau, dau hälschd deich drun
wej d´n Hannes um Lauden!“
 

Rudolf Engel